Dla kogo VAT?

Zwykły wpis

VAT-owiec jest przedsiębiorcą, który do cen oferowanych przez siebie usług lub towarów dolicza właśnie ten podatek. Oznacza to, że w rzeczywistości płaci go klient.

Przedsiębiorca ma wyłącznie obowiązek odprowadzić ten podatek do Skarbówki.

Ustawowo z podatku VAT nie mogą zostać zwolnione osoby, które prowadzą działalność polegającą na sprzedaży towarów objętych akcyzą, materiałów szlachetnych, terenów budowlanych, nowych środków transportu oraz pomioty, które świadczą usługi doradcze, prawne i jubilerskie.